Słownik pojęć

Co to jest AJAX?

Jest to metoda tworzenia aplikacji w oparciu o system pozwalający na interakcje z użytkownikiem bez potrzeby przeładowywania się całościowo strony. Dzięki temu aplikacje sieciowe działają szybciej i mogą dokonywać znacznie szybszych aktualizacji np. w interfejsie użytkownika. Każda akcja, która nie wymaga żądania danych od serwera, jest przetwarzana lokalnie w oparciu o silnik Ajaxa ładowany na samym początku strony.
Niestety system ten posiada również wady chociażby w postaci braku możliwości korzystania w przeglądarce z funkcji cofnij. W oparciu o technologie Ajax działa obecnie wiele serwisów, portali i stron o większym stopniu rozbudowy. Można przyjąć iż czas gwałtownego rozwoju aplikacja Ajax, rozpoczął się od prezentacji takich serwisów jak: Google Suggest czy Google Maps, to właśnie dzięki ich popularności użytkownicy sieci zyskali możliwość zapoznania się z możliwościami jakie niesie ten system. Technologia Ajax w znaczący sposób zmieniła podejście do tworzenia i funkcjonowania aplikacji sieciowych, dając specjalistą bardzo efektywne narzędzie systemowe.
Jest to system umożliwiający zarządzanie treścią własnej strony www, za pomocą panelu administracyjnego, do którego dostęp uzyskujemy poprzez przeglądarkę internetową. Zarządzanie takie polega na zmianie, rozbudowie lub usunięciu publikowanej na stronie treści. Poprzez ten system administrator lub użytkownik otrzymują możliwość dokonywania modyfikacji całej strony, lub pewnej jej części. Zakres tych modyfikacji jest uwarunkowany stopniem rozbudowania samego systemu CMS, który to dobierany jest w zależności od potrzeb i stopnia rozbudowania samej strony.

Dodatkowo może on być wyposażany w wiele przydatnych funkcji, zwiększając tym samym możliwości administrowania i zarządzania zarówno treścią, jak i plikami graficznymi bazami danych, czy systemami księgowymi. Obecnie system CMS przeżywa swój gwałtowny rozwój, oparta na nim jest praktycznie większość stron, serwisów czy blogów spotykanych w sieci. Dlatego w obecnym czasie nie sposób wyobrazić sobie realizacji nowoczesnej strony www. bez takiego systemu.

Przemawia za tym jego niewątpliwa funkcjonalność jak i czynnik ekonomiczny. Zyskując możliwość stosowania platformy CMS, użytkownik może dokonywać dynamicznego generowania treści strony www, przez co informacje zawarte na niej mogą ulegać szybkim uaktualnieniom i zmianą, co w dzisiejszych czasach jest bardzo istotnym elementem działania w sieci. Dodatkowo można to realizować przy zachowaniu niskich kosztów, gdyż system ten nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej na temat języków programowania.
Flash, to potocznie stosowana nazwa technologii internetowej opartej na programie stworzonym przez firmę Macromedia. Program ten umożliwia tworzenie dynamicznej animacji po klatkowej z wykorzystaniem zarówno grafiki bit mapowej jak i wektorowej, dając szerokie możliwości twórcze.

Przy jego zastosowaniu powstają różnego rodzaju animacje wykorzystywane szeroko w Internecie, między innymi strony, banery, filmy, topy, gry itp. Flash stosuje roboczy format zapisu .fla, natomiast pliki gotowe do obsadzenia w sieci to swf i flv. Jednak do pełnej ich obsługi potrzebna jest zainstalowana odpowiednia wtyczka w przeglądarce, co umożliwia ich obsługę w sieci. Ze względu na to iż program pozwala na tworzenie animacji interaktywnych o małej "wadze" w stosunku do jakości, jak również prace na plikach dźwiękowych, doskonale sprawdza się On w zastosowaniach internetowych, a elementy tworzone przy jego zastosowaniu są bardzo często wykorzystywane dla uatrakcyjnienia i wzbogacenia estetycznego stron. Dodatkowo od wersji FLASH 5, program został wyposażony w środowisko programowania Action Script, co bardzo znacząco wzbogaciło jego możliwości techniczne i interakcyjne, zwiększając jego efektywność.

Obecne wersje programu dają użytkownikom potężne narzędzie do tworzenia zaawansowanych projektów stron i serwisów opartych na tej technologii, jednak nadmienić trzeba że koszty takich projektów są wysokie, co w sposób znaczący ogranicza rynek odbiorców.
Jest to usługa polegająca na udostępnieniu klientowi pod określone działania na potrzeby Internetu wydzielonego miejsca na serwerze, lub całego serwera. Dzięki temu zyskuje On możliwość przechowywania plików i zasobów konkretnej strony internetowej lub serwisu. To właśnie nieprzerwane funkcjonowanie takiego serwera, umożliwia działanie Jego strony internetowej, a także stały dostęp do konta ftp, własnej poczty itp.

Ze względu na wysokie koszty posiadania, obsługi i administracji własnego serwera, powstały firmy zajmujące się profesjonalnym świadczeniem tego typu usług. Biorąc jednak pod uwagę to iż większość stron w sieci ma nie duże wymagania hostingowe, firmy te mogą pozwolić sobie na znaczne obniżenie kosztów poprzez tworzenie na jednym serwerze wielu kont abonamenckich, dzięki czemu koszty te są rozkładane na wielu klientów. Dlatego też w zależności od określonych potrzeb odbiorcy, hosting jako usługa jest dobierany według indywidualnych potrzeb.

Może On przyjmować formę wydzielonego miejsca na dysku jak również zaawansowanej opcji serwerów wirtualnych lub dedykowanych. Tak więc dokonując takiego wyboru warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże nam w doborze i konfiguracji hostingu pod własne wymagania i potrzeby. Ponieważ jest to tak istotny element działania naszej strony internetowej, należy zawsze pamiętać iż nieodpowiednio dobrany może skutecznie zaszkodzić w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

Podstawowe czynniki na które należy zwrócić uwagę przy wyborze hostingu to:
- dostępna przestrzeń dyskowa ( czyli pojemność konta )
- maksymalny transfer przydzielony do/z konta ( w okresie miesięcznym lub rocznym )
- szybkość łącza ( jego przepustowość w ramach przydzielonego transferu )
- ilość i dostęp do baz danych ( np. MySQL ) obsługa języków skryptowych ( np.PHP )
MySQL - to bezpłatny system oparty na obsłudze baz danych i relacji z Nimi. Został on stworzony przez Szwedzką firmę MySQL AB. i jest rozpowszechniany na zasadach licencji GPL ( General Public License ). Twórcy systemu głównie położyli nacisk na jego szybkość działania, niestety zaniedbując trochę w wersji początkowej jego zdolności kompatybilności z innymi systemami. Niemniej w obecnym czasie przy zastosowaniach internetowych jest On najpopularniejszym systemem zarządzania bazą danych. Jego stosowanie w znacznym stopniu ułatwia tworzenie zaawansowanych aplikacji do obsługi rozbudowanych portali i serwisów internetowych, bazujących na dużej ilości usystematyzowanych danych.

W zakresie stosowania takich baz mogą się znaleźć listy produktów, klientów, zdjęć czy dokumentów. Na obecnym etapie MySQL obsługuje większość standardu ANSI/ISO SQL gwarantując stabilność i bezpieczeństwo w pracy, dzięki dużej elastyczności może On być stosowany przy różnych projektach, zarówno w dużych przedsiębiorstwach jak i mniejszych firmach. Jednym z najczęstszych zastosowań bazy MySQL są sklepy internetowe, to właśnie dzięki możliwości kodowania znaków dla każdego pola osobno, staje się możliwe nanoszenie zmian w konkretnych obszarach towarowych, cenowych, czy informacyjnych.
Jest to algorytm wprowadzony przez wyszukiwarkę Google na potrzeby oceny popularności strony w sieci. Opiera się On na badaniu powiązań występujących między stronami w sieci. Głównym mechanizmem oceny jest przyjęcie założenia że ilość linków zewnętrznych kierujących do naszej strony, świadczy o jej wartości i popularności w Internecie.

Tak więc w znacznym uproszczeniu można przyjąć iż im więcej linków z wskazuje na naszą stronę tym jej pozycja jest lepsza, oczywiście wartość i jakość linkujących do nas stron jest tu również bardzo istotna. Jednak obecnie wskaźnik PageRank uległ znacznemu zdeprecjonowaniu, ze względu na fakt iż coraz więcej pozycjonerów nauczyło się różnymi metodami zaburzać wyniki zwracane przez wyszukiwarkę i obchodzić metodę wyliczania tego współczynnika.
Jest jednym z kilku języków stosowanych do programowania i tworzenia dynamicznych stron internetowych, jest on językiem typu server-side, tzn. pracującego po stronie serwera WWW.( jego skrót pochodzi od "Personal Home Page" ) i został napisany przez Rasmusa Lerdorfa. Obecnie jest to pełnowartościowy język programowania który W ciągu ostatnich lat uległ pewnym zmianą przechodząc kolejno wersje PHP3 i PHP4.

Dzięki swej elastyczności i funkcjonalności współpracuje on z wieloma bazami danych np. MySQL oraz z usługami sieciowymi np. HTTP czy IMAP i POP3. Powodem jego znacznej popularności jest też fakt iż PHP jest rozprowadzany na otwartej licencji i każdy może pobrać go za darmo, zainstalować i używać bez żadnych ograniczeń zarówno do celów prywatnych jak i komercyjnych.

PHP jest rozprowadzany głównie w postaci kodu źródłowego dzięki czemu może współpracować na wielu platformach np. Linuksie, FreeBSD lub Windows. Może też być zainstalowanym jako moduł APACHE.
Proces ten polega na działaniu którego celem jest wyniesienie do wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania, konkretnej strony internetowej. Składa się na niego wiele mechanizmów i czynników, które warunkują efekt końcowy. Niestety w zależności od obłożenia wybranych fraz, oraz nasilenia działań konkurencji, wymagają one odpowiedniego nakładu pracy i środków.

Należy mieć tu jednak na uwadze iż proces pozycjonowania, stanowi nowoczesną formę marketingu, i skutecznie prowadzony gwarantuje wysoką efektywność. Zapewnia przez to znaczną reklamę i możliwość pozyskiwania w sieci większej grupy klientów. Chociaż jego skuteczne prowadzenie jest często procesem żmudnymi, czasochłonnym i kosztownym, to jego dobre rozplanowanie niewątpliwie w perspektywie dłuższego czasu przyniesie wymierne korzyści.

W ramach istotnych czynników wpływających na proces pozycjonowania, należy wymienić między innymi:
Budowę i strukturę samej strony, zarówno pod względem kodu jak i samego wewnętrznego linkowania, ilości i wartości pod stron itp.

( BL - Back Links ), czyli ilość i jakość linków odnoszących się do Naszej strony, z innych stron, serwisów, portali, blogów itp.
( Content ), zawartość strony, czyli treść która się na niej znajduje, jakość i forma opisów, stosunek występowania słów kluczowych w odniesieniu do całej zawartości. itp. konkurencyjność wybranych fraz, czyli to jak duże jest obłożenie fraz pozycjonowanych. W zależności od tego proces ten może przebiegać długo, a trwałe osiągnięcie wysokich wyników może wymagać sporego nakładu pracy i środków.
Supplemental Index czyli Internetowy czyściec, jak twierdzą niektórzy, to dość tajemnicza funkcja wyszukiwarki google, analogia bądź co bądź trafna ponieważ zasada jej działania, oraz sposób funkcjonowania nie jest do końca poznany. Wiadomo na pewno że jej celem jest filtrowanie informacji trafiających do głównego indeksu Google, i w pewnym stopniu zapobieganiu podawania w wynikach informacji bezwartościowych z punktu widzenia zwykłego użytkownika wyszukiwarki. Jednak należy tu nadmienić że szczegółowe zasady tej filtracji pozostają okryte tajemnicą autorów.
Ogólnie rzecz ujmując, prawdopodobnie filtr ten ma dokonywać wstępnej selekcji informacji i przechowywać w swoich zasobach strony nie spełniające podstawowych kryteriów indeksacji, strony podpadające pod Supplemental Index są traktowane jako strony o niższej wartości, a ich wyniki są podawane użytkownikowi w drugiej kolejności. Sama wyszukiwarka może również czerpać z tego źródła w wypadku gdy główne wyniki nie są pełne, a informacje zawarte w Suplemental Index mogą pomóc użytkownikowi w pozyskaniu szukanych informacji.
Podstawowe powody dla których strona może znaleźć się w wynikach Supplemental Index:

- Zduplikowane treści ( Duplicate Content ), czyli strony które są powielane w sieci, lub zawierają wielokrotnie zamieszczaną w innych miejscach treść.
- Strony które mają często powtarzające się problemy techniczne, powodujące wypadanie z głównej indeksacji
- strony mające dużą ilość zmiennych w adresach
- strony oparte na domenach które kierowały wcześniej do innych tematycznie treści
- strony które są już nieaktywne, lub archiwalne
- nowo powstałe strony o ubogiej treści informacyjnej, których aktywność jest bardzo nikła
- strony oparte na powielanych informacjach na wielu podstronach wewnętrznych
- porzucone stare strony
SWL - jest to funkcjonujący w Internecie od wielu lat system wymiany linków. Opiera się on na jednym z najistotniejszych czynników wpływającym na pozycje naszej strony, jakim są linki zewnętrzne kierujące do naszej witryny. Obecnie na naszym rynku istnieje wiele Systemów oferujących wymianę linków, i można sklasyfikować je w trzech grupach:

- systemy stałe
- systemy rotacyjne
- systemy hybrydy

Jednak podział taki jest dość uproszczoną formą, który w wypadku bardziej analitycznego podejścia do SWL-i należało by sklasyfikować w oparciu o podział:

- linki wartościowe
- linki o niskiej wartości ( tworzone w oparciu o tzw. "farmy linków" )

Opinie co do wartości stosowania metod promocji witryn przy użyciu SWL-i są podzielone, wytyczne google w tej kwestii również wskazują na to iż nie akceptuje ono takich metod. Jednak zakładając znajomość tematyki i branży oraz rozważne i świadome działanie w tej materii można przyjąć założenie, iż systemy SWL w pewnych wypadkach są skuteczną formą wspomagania promocji własnej strony.